• Har du inte kunnat spåra vem som har gjort vad i en kunds avtal, på grund av att alla anställda använder en gemensam login?
  • Har du det senaste året haft en anställd som har slutat och som använde sig av ett gemensamt login?
  • Har du anställt en praktikant eller trainee som du vill begränsa behörigheten för?

Känner du igen dig i påståendena ovan finns det en enkel lösning: Ge dina anställda egen login!

Genom att ge varje anställd egna login-uppgifter kan du enkelt kan spåra händelser via loggen.

Loggen ger dig information om vilken åtgärd som är utförd, vilket datum och klockslag det skedde, samt vem det var som utförde handlingen.

Utöver informationen från loggen kan du begränsa åtkomsten till vissa företag i administratörsmodulen för dina användare om de har egna login-uppgifter. Du kan välja om en användare ska kunna se alla företag, eller välja att begränsa användarens åtkomst.

Sist men inte minst, så är det mycket lättare att spärra tillgång för en medarbetare som har sitt eget login, än att spärra ett gemensamt login.

Har du frågor omkring detta, eller vill du veta mer om möjligheterna i e-conomic, så tveka inte att kontakta e-conomics support.