I natt släpptes en ny Serviceuppdatering och med den är datumbuggen som har ställt till problem vid bokföring av verifikat i e-conomics nya gränssnitt löst.

Tidigare ställde datumfältet om sig till dagens datum vid bokföring av verifikat och vid generering av rapporter. Nu har vi hittat och avlägsnat buggen som ställde till problem. Det innebär att valt datum inte ändras och vid registrering av ny post visas det tidigare valda datumet, och inte dagens datum. Det samma gäller på Rapportfliken.

Detta gör det väsentligt mycket enklare att använda det nya gränssnittet och vår förhoppning är att detta ska göra det snabbare och roligare att bokföra i vår nya design.