Som tidigare nämnt så har vi den sista tiden stött på vissa utmaningar gällande driften av e-conomic.
Vi har funnit att den främsta orsaken till störningarna är synkroniseringsproblem med servrar som synkroniserar olika åtgärder i e-conomic . Eftersom den främsta orsaken har blivit identifierad, kan vi nu sätta igång med konkreta åtgärder.

Vi har flera initiativ på gång för att ta itu med problemen,  bland annat är det tänkt att ersätta de servrar som hanterar synkroniseringen . Samtidigt som vi ersätter dessa så kommer vi även uppdatera systemet, vilket kräver att vi för en kortare och planlagd period kommer stänga ner åtkomsten till e-conomic.

Detta kommer innebära att e-conomic kommer vara otillgängligt lördagen den 26 september från kl. 18.00 till söndag morgon kl.06.00.

Framöver förväntas flera nya optimeringar av systemet, men just nu kommer de nya servrarna hjälpa oss att hantera de aktuella driftproblemen som resulterat i att systemet kört långsamt.

Här kan du få en översikt av planlagda uppdateringar (engelsk sida)