För många innebär årsskiftet 2016/2017 att man närmar sig det årliga arbetet med bokslut. Även om det inte är dags att stänga året ännu, finns det mycket förarbete som kan börja bockas av. I detta  inlägg hjälper vi dig med en checklista för hur du avslutar ditt räkenskapsår på bästa sätt.

Det här gäller för din bolagsform
Din bolagsform avgör hur du gör ditt bokslut.  Nedan listar vi samtliga bolagsformer och vilket bokslut som gäller.

 • Aktiebolag
  Du som har ett aktiebolag ska upprätta enUntitled
  årsredovisning som skickas till Bolagsverket.
 • Handelsbolag
  Du som har ett handelsbolag ska avsluta räkenskapsåret genom ett årsbokslut eller en årsredovisning.
 • Kommanditbolag
  Du som har ett kommanditbolag ska avsluta räkenskapsåret genom ett årsbokslut eller en årsredovisning.
 • Enskild näringsidkare
  Du som är enskild näringsidkare ska avsluta året
  med ett förenklat årsbokslut, vanligt årsbokslut eller årsredovisning.
 • Ekonomisk förening
  Du som har en ekonomisk förening ska alltid
  upprätta årsredovisning och ha en revisor.

Gå in och läs mer om samtliga bolagsformer här: Aktiebolag, Handelsbolag, Kommanditbolag,
Enskild näringsidkare, Ekonomisk förening.

Checklista: bocka av följande punkter redan nu
Bokslutsarbetet kan för många kännas omfattande och tidskrävande. Vi rekommenderar att du kommer igång så fort som möjligt med att bocka av checklistan.

 • Inventera ditt varulager
 • Anläggningarcheckmark
  Kontrollera årets inköp/försäljningar/utrangeringar,
  samt att anläggningsregistret är uppdaterat och
  stämmer med bokföringen.
 • Stäm av balansräkningen
  Kontrollera att saldon på balanskonton så som,
  bank, skatt, moms och arbetsgivaravgifter, stämmer.
 • Kundreskontra
  Stäm av kundreskontra, jämför med huvudbokssaldo och
  bedöm om det finns osäkra fordringar och eventuella nedskrivningsbehov.
 • Leverantörsreskontra
  Stäm av leverantörsreskontra, jämför med huvudbokssaldo
  och hantera eventuella kvarstående skulder.
 • Kontrollera periodiseringar och avskrivningar.
 • Samla alla dina underlag.

Lugn, vi hjälper dig

Vi är fullt medvetna om att bokslutet kan vara krävande och klurigt. Därför har vi förberett flertalet artiklar på e-copedia där du kan läsa dig till precis vad du behöver passa på och hur du går tillväga för att smidigt knyta ihop säcken. Börja läsa här och navigera sedan vidare efter eget behov.