Följande är ett kort sammandrag av en artikel på ZDnet som citerar EU-kommissionären för telekom och media, Viviane Reding. Reding sade på öppningstalet för kommissionens digitala europastrategi:

”99 procent av EU:s företag är små och medelstora företag, men endast 9 procent av dem använder elektronisk fakturering och 11 procent har IT-baserade personalhanteringssystem.

Om de små och medelstora företagen fick tillgång till webbaserade IT-system, skulle de inte längre behöva köpa och underhålla IT-applikationer och tjänster.”

”Sådana webbaserade tjänster – som kallas cloud computing – är den medicin som behövs för vår kreditstrypta ekonomi: De kan göra företagen mer konkurrenskraftiga genom att gå från fasta kostnader (exempelvis inköp av maskinpark och arbetskraft) till variabla kostnader (exempelvis betala för vad du använder). ”

Reding lade även till att effektivitet som skapats genom webbaserat IT-stöd kan ”leda till energibesparingar i datakraft motsvarande upp till 80 procent av dagens förbrukning”.

Läs hela artikeln