e-conomic genomför med jämna mellanrum uppdatering och underhåll av våra olika medier och de bakomliggande systemen. Det gör våra leverantörer också. Den här typen av uppdateringar sker för att säkra att din data i e-conomic alltid ska vara säker.

En av våra externa leverantörer genomför en databasuppdatering

natten mellan torsdag 11 juni och fredag 12 juni mellan 02.00-04.00

Det betyder att du under den tidsperioden kan uppleva avbrott på ca 30 minuter där varken bokföringsprogrammet, hemsidan eller APIet är tillgängliga. Uppdateringen påverkar inte din data i programmet.

Vår förhoppning är att den sena tidpunkten gör att ditt arbete påverkas i så liten omfattning som möjligt.