Nu har vi återigen lanserat förbättringar i e-conomic för att göra saker och ting lite enklare för dig! 

I vår serviceuppdatering nummer 34 i ordningen ingår bland annat: 

Bifoga skannat dokument till leverantörsfakturor i lagermodulen

Nu kan du som har aktiverat tilläggsmodulerna Skanning och Lager och inköp, koppla din ursprungliga leverantörsfaktura till den faktura du genererar i e-conomics lagermodul. 

Du kan även kombinera den ursprungliga fakturan och den systemgenererade PDF- dokumentet. På så sätt har du alla relevanta dokument knutna till transaktionen på ett och samma ställe.

Få hjälp med felsökning när kassaboken inte balanserar

Har du fått felmeddelandet att kassaboken inte balanserar, när du försökt att bokföra din kassabok? 

Från och med nu får du mycket mer specifik information om vilken period och vilket verifikat som det är problem med.

Läs mer om alla de nya funktionerna i serviceuppdatering nummer 34 på vår hemsida!