help (2)Vi strävar ständigt efter att förnya vår produkt. Härnäst på ingång är en förbättrad momshanteringsfunktion till våra kunder.

Det kommer på så vis bli mycket lättare att hantera och skapa kundfakturor framöver. Framför allt innebär detta en förenkling för er som fakturerar kunder i utlandet.

Förändringen kommer märkas gradvis. En del kunder kommer att få det redan idag, och i slutet av april kommer alla kunder ha den nya momshanteringen.

Artikelgrupperna får nu hela fyra försäljningskonton knutna till sig, i stället för de tidigare två. Fyra försäljningskonton innebär även fyra momsområden att välja på per kund.

Dessa är: Inhemsk, EU, Utlandet samt Inhemsk utan moms. Du väljer ett momsområde på din kund, och utifrån detta val plockar systemet automatiskt det korrekta försäljningskontot åt dig. Den stora fördelen är att du inte längre kommer behöva skapa en massa olika artikelgrupper för dina artiklar.

För att göra övergången till de nya inställningarna så smidig som möjligt har vi skapat en liten guide att följa i programmet. Denna nås genom att be oss aktivera uppdateringen, alternativt invänta den obligatoriska övergången som sker etappvis fram till maj. Du får då hjälp med att bl.a. skapa de konton som är aktuella just för dig samt att koppla de rätta momskoderna till respektive konto.

Du kan läsa mer om den nya momshanteringen och den tillhörande guiden genom att navigera till den relaterade artikeln i vår e-copedia.

Vi hoppas att alla våra kunder kommer uppskatta den nya lätthanterliga momsfunktionen och se de fördelar den för med sig!