Har du precis startat igång med e-conomic och vill få in dina ingående balanser?

Har du tillgång till SIE4- filer från tidigare års bokföring? Då kan du importera dem i e-conomic.

Annars kan du manuellt lägga in den Ingående balansen i e-conomic.

1. För att läsa in SIE-filen så gör du på detta sätt.

1. På flikmenyn Bokföring klickar du på den kassabok du vill importera filen till.
2. I kassaboken klickar du på symbolen SIE.
3. I formuläret som visas klickar du på knappen Bläddra och peka ut den fil du vill importera.
4. Klicka på knappen Spara.

Här har du möjlighet att välja hur serierna ska konverteras i e-conomic, om serien innehåller A,B,C. Kan du exempelvis konvertera dem till 10001, 20001, 30001.

Klicka på knappen Importera.

Nu importeras filen till vald kassabok.

För att kontrollera att filen importerats korrekt kan du nu ta ut en Balans- och Resultaträkning i e-conomic.

Välj datum och klicka i rutan visa kassaboksverifikationer.

Stämmer allt överrens går du tillbaka till kassaboken och Godkänner och Bokför transaktionerna.

Om det av någon anledning inte skulle stämma kan du klicka på symbolen Rensa kassabok. Då försvinner alla verifikationer från kassaboken och du kan läsa in en ny fil.

2. För att manuellt lägga in de Ingående Balanserna gör du så här:

Gå in i den Löpande kassaboken eller i den kassabok som du lagt till för de Ingående balanserna.

Välj ny post. I inmatningsfönstret väljer du det sista datumet för föregende år. Ex. 2007-12-31.

Sedan matar du in konto och belopp.

Klicka på OK

Ett nytt inmatningsfönster med samma verifikationsnummer dyker upp.

Du upprepar datum, konto och belopp tills dess att du är klar med alla Ingående poster.

Då går verifikatet i 0 och du kan bokföra verifikatet.

För att kontrollera att de Ingående Balanserna är korrekta kan du ta ut en Balans- och Resultaträkning i e-conomic.

Välj datum och klicka i rutan visa kassaboksverifikationer.

Stämmer allt överrens går du tillbaka till kassaboken och Godkänner och Bokför transaktionerna.

Om det av någon anledning inte skulle stämma kan du antingen klicka på symbolen pennan för att redigera en enskild rad, eller på symbolen Rensa kassabok. Då försvinner alla verifikationer från kassaboken och du kan börja om på nytt.