Uppdatering den 6 oktober 2016: Efter att ha avklarat de första databas arbetet har vi nu evaluerat hur det gick och lyssnat på den feedback vi har fått. Baserat på det, har vi nu beslutat att ändra tiden då databas arbetet ska föregå. Detta kommer innebära att databas arbetet framöver kommer utföras onsdagsmorgnar från kl.05.00 till kl.06.00. Vi hoppas att den nya tiden för databas arbetet passar de flesta av er och att det inte stör er för mycket i ert arbete.

Ditt bokföringsprogram ska alltid vara i topp och vi vill kunna garantera dig att programmet är så säkert och stabilt som möjligt.

För att försäkra oss om att att förutsättningarna ser sådana ut nu och i framtiden, har vi bestämt oss för att flytta vår databas till ett public cloud, som heter Azure. Förflyttningen av vår databas innebär att vi kommer dela databasen i flera mindre databaser, vilket kommer innebära en förbättring av drift och hastighet.

Vad betyder det för dig?
Vi kommer till att flytta vår databas i omgångar. Vi kommer avsätta en timme i veckan till att utföra arbetet, vilket kommer innebära att programmet är otillgängligt under ett bestämt tidsspann. Arbetet kommer infalla varje onsdagsmorgon från 05.00-06.00 fram till årsskiftet 2016/2017.

Första arbetet kommer ske onsdag den 28 September från 20.00-21.00.

Under detta tidsrummet är programmet, våra appar och API otillgängligt. Ingen data går förlorad under arbetet.

Varför stänger vi programmet?
Eftersom att vi flyttar databasen, är det viktigt att det inte sker några ändringar i datan. Detta betyder att inget arbete får utföras i programmet vilket gör att vi måste stänga ner åtkomsten under den timmen. Du kan använda dig av vår inloggningssida för att hålla dig uppdaterad om när arbetet är färdigt. Varje onsdag kommer vi arbeta med att bli färdiga så fort som möjligt och vi ber om ursäkt om det förhindrar dig från att utföra ditt arbete.

Detta är ett steg vi tar för att säkra framtidssäkerheten i e-conomic. Du kan följa med här på bloggen då vi kommer hålla dig uppdaterad om arbetet och vad som kommer att ske.