Samarbeta smartare kring din administration - blogg

Skillnaderna är små, men begreppen bokföring och redovisning skiljer sig på några avgörande punkter som kan vara bra att känna till. Bokföring gräver några spadtag djupare än redovisning, som är ett vidare begrepp.

 

Olikheterna kan vara bra att känna till eftersom du lättare kommunicerar med:

  • din redovisningskonsult eller revisor
  • dina anställda som jobbar med företagets ekonomi
  • andra företagare eller myndigheter såsom Skatteverket.

 

Bokföring i allmänhet

Alla fakturor, kvitton och underlag som ditt företag producerar samt de du mottar från andra verksamheter ska du ta hand om antingen digitalt eller i pappersform. När du matar in underlag i ett bokföringsprogram så bokför du i praxis – underlagen blir då verifikationer.

 

Bokföringslagens definition

I bokföringslagen finns kravet att ”Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat”.

Som företagare är du skyldig att ta hand om dina kvitton, fakturor och andra underlag. Detta ska ske på ett sådant sätt, att myndigheter kan granska giltigheten och ditt företags resultat.

 

Disciplinen redovisning är bredare

Begreppet redovisning spänner över fler aktiviteter och innefattar även sammanställningen i form av rapporter och underlag som du kan använda när du ska fatta beslut i företaget. Redovisningen omfattar även lagkravsmässiga underlag som exempelvis årsredovisning och deklaration som du måste lämna in och redovisa till diverse myndigheter.

 

Skillnaderna mellan begreppen är som sagt små men det kan vara bra att känna till grunderna eftersom det blir lättare att kommunicera med intressenter som behöver insyn i din redovisning.

 

Var inlägget nyttigt?

Kommentera gärna nedan och ge oss din åsikt.