e-conomic inför per den 4:e Mars 2009 en ny kontotyp – Intervallsumma. Syftet är främst att göra det enklare att skapa egendefinierade rapporter som hanterar beräknat resultat på ett korrekt sätt, samt att underlätta motsvarande hantering i API:et.

I samband med den nya kontotypen kommer den tidigare funktionen ”lagstadgat format” i balansräkningen att tas bort. Därför kommer du att behöva justera din kontoplan i enlighet med den nya principen… vi förstår… inte roligt… men som tur var heller inte så jobbigt! Så här gör du:

Skapa ett nytt konto

Lägg upp ett nytt konto under eget kapital för visning av det beräknade resultatet. Använder du BAS kontoplanen så föreslår vi 2098 – Beräknat balanserat resultat. Ge kontot typen Intervallsumma. I det fall du använder e-conomics standardkontoplan skall kontot ha fältet intervallsumma ifyllt 3002..9000. Har du en annan kontoplan skall du se till att intervallet täcker hela resultaträkningen.

Justera Summa eget kapital

När du nu har det nya summakontot upplagt ska du justera summakontot för eget kapital så att beräkningen blir korrekt. Det gör du så här:

Redigera kontot genom att klicka på pennan till höger. Ändra typ till intervallsumma. Om du använder e-conomics standardkontoplan skall kontot ha fältet intervallsumma ifyllt 2002..2100;3002..9000. Har du en annan kontoplan skall du ange både intervallet för eget kapital följt av semikolon och intervallet för resultaträkningen.

Justering Skulder och Eget kapital

Slutligen måste du även justera summeringen för skulder och eget kapital. Det gör du så här: Redigera kontot genom att klicka på pennan till höger. Ändra typ till intervallsumma. Om du använder e-conomics standardkontoplan skall kontot ha fältet intervallsumma ifyllt 2002..3001;3002..9000. Har du en annan kontoplan skall du ange både intervallet för eget kapital följt av semikolon och intervallet för resultaträkningen.

Lycka till! .. och om det inte känns helt självklart vet du att vi gärna hjälper dig på supporten 08 562 766 90