MPDet var inte länge sen vi lanserade den senaste serviceuppdateringen, och nu kommer det en till!

Bättre översikt över fakturor och ny design på flikar

Denna gång har vi uppdaterat och förbättrat översikten över fakturor, order och offerter. Vi har bland annat lagt till nya ikoner, nytt teckensnitt och fälten referenser visas nu som standard.

Vi har även ändrat design på flikarna Lager och Projekt, samt ändrat ordning för att ge enklare åtkomst.

Du kan läsa mer om alla förbättringar och buggar som vi har åtgärdat i nyheten om serviceuppdatering 89.