Kalender med klocka

Visste du att fler och fler företag anser det okej att medvetet fördröja sina betalningar? Beteendet är vanligast bland små och medelstora företag (SMEs). Du känner säkert igen det och det kan vara skönt att veta att du inte är ensam. I en ny global undersökning – Creating Payment Energy, genomförd på uppdrag av Basware och Mastercard, medgav hela 57 procent av de tillfrågade att de avsiktligt fördröjt betalningen till sina leverantörer de senaste 12 månaderna.

 

Detta tyder på en växande problematisk betalningskultur bland företagen där försenade betalningar anses vara normen. Trenden är störst bland små och medelstora företag (SMEs), där tre av fyra bekräftade detta.

LOUDHOUSE tillfrågade 1 015 beslutsförfattare i över tio länder (Sverige, Danmark, Norge, Finland, England, Tyskland, Nederländerna, Belgien, USA och Australien) och undersökningen pågick under juni och juli 2014. Undersökningen visar bland annat att:

  • Medan majoriteten (88 procent) av respondenterna är överens om att leverantörer ska betalas omgående, medgav över hälften (57 procent) at de avsiktligt fördröjt utbetalningar de senaste 12 månaderna.
  • Tre fjärdedelar (74 procent) av beslutsfattarna anser att sena betalningar är en del av dagens företagskultur. Samtidigt anser 90 procent att försenade betalningar ger bieffekter för verksamheten, till exempel möjligheten att betala ut lön till anställda eller minskade investeringar.
  • Två tredjedelar (67 procent) medger att de använt betalningsvillkor som strategisk påtryckning för kassaflödet.
  • Endast 1 av 4 företag använder helt automatiserade processer för att hantera kassaflöden.

Källa: Ekonominyheter
Klicka här för att läsa rapporten.

 

Kultur för sena inbetalningar

Infographic-betalningar

Vad tycker du om problemet med fördröjda betalningar?

Kommentera gärna nedan och ge oss din åsikt!