Nu är det dags för en ny Serviceuppdatering, nummer 53 i ordningen.

Så här i bokslutstider lanserar vi två nya rapporter för enklare avstämning av reskontra. Med de nya rapporterna kan du lättare spåra avvikelser mellan reskontra och respektive reskontrakonto, något som vi vet att flera av er efterfrågat, vid just bokslut.

Funktionerna i de nya Reskontrarapporterna.

I Lagermodulen har vi för att underlätta spårbarhet av leverantörs- poster, lagt till funktionen för Huvudbok och Öppna fakturor direkt i Leverantörsregsitret i fliken Lager. Så nu kommer du åt både huvudbok och öppna fakturor utan att behöva byta flik.

Leverantörsfakturorna visas även i huvudboken på respektive artikel i artikelregistret.

Läs mer om Lager & Inköp

Möjlighet att dölja  kostnader i Projekt & Tidmodulen. Precis som vi tidigare gjort det möjligt att spärra och dölja medarbetare, artiklar, kunder osv. är det nu även möjligt att döja kostnader.

Läs mer om Projekt & Tid

En annan stor förändring, gäller momskoderna för ingående moms.

Förändringen av momskoder kan du läsa mer om här.

Vill du se alla förändringar som skett i denna Serviceuppdatering, eller tidigare  uppdatering, besök vårt Nyhetsarkiv.