Serviceuppdatering 66 innehåller uppdateringar av huvudfunktionerna, samt ändringar av modulerna Projekt & Tid och Skanning

Här följer de viktigaste uppdateringarna av systemet med denna serviceuppdatering:

Grundmodul

  • ROT och RUT-funktion: En kolumn för avdragsbelopp har lagts till ROT- avdragslistan, som visar hur mycket av fakturan som blir betald av Skatteverket.
  • En matchande popup visar nu korrekt negativt belopp från kreditnotan, som tillåter matchning med fakturan.
  • När du klickar på de olika länkarna i guidens popup-fönster (t.ex. med information om du inte har installerat kontoplan etc.) stängs popup-fönstren nu automatiskt som avsett.

Projekt & Tid

 Milregistrering är nu inkluderat i projektkort på rapportfliken, på liknande sätt som projektkorten för aktuella projekt på projektfliken. Detta innebär att projektkorten på de båda flikarna nu överensstämmer, vilket också ger en mycket bättre översikt.

 Skanning

Du kan nu länka alla PDF-versionsnummer till en beställning, offert eller faktura. Tidigare uppstod ett fel vid användning av PDF-version 1.8 eller högre.

Läs mer
Du kan kika närmare på alla felkorrigeringar i samband med serviceuppdatering 66 på vår hemsida.