I takt med att vår bransch utvecklas, ändras även möjligheter och skyldigheter. Dessa förändringar ska naturligtvis avspeglas i villkoren. Därför har våra abonnemangsvillkor genomgått en juridisk ansiktslyftning för att öka din trygghet.

Sammanfattning av de viktigaste ändringarna:

iStock_Woman-crowd in background-Small

  • Det är nu tydligare formulerat att applikationen inte får användas på ett sådant sätt att det kan skada vårt anseende, rykte eller goodwill.
  • Det framgår också att vi betraktar fakturan som levererad när vi har skickat den. Betalningsfrister, påminnelseprocedurer och avgifter är oförändrade.
  • Aktuella priser, prissatser samt abonnemangsformer finns tillgängliga på vår webbplats. Eventuella förändringar av dessa ska ske i slutet av ett kvartal.
  • Det framgår även att vi nu kan ta betalt för tilläggsmoduler.
  • Vidare ger de nya villkoren oss rätten att säga upp kundens abonnemang vid utgången av ett kvartal, under förutsättning att kunden senast 6 månader före uppsägningen informerats om detta. T.ex. om kunden blir insolvent, eller om en konkursförvaltare, likvidator eller alternativt en rekonstruktör utses åt kunden.
  • Nu kan vi också hjälpa kunder i situationer där revisor eller redovisningskonsult avlidit. Det innebär att vi nu kan lämna ut kundens data till kunden utan att begå brott mot ägarskap av data.
  • Vi kan löpande ändra i applikationen t.ex. via uppdateringar och därigenom förbättra den.
  • Vi har nu rätt till att säkerhetskopiera data som kunden laddat upp i applikationen, utan att begå brott mot upphovsrättslagar. Detta kan t.ex. vara en upphovsrättsskyddad bild som kunden laddat upp via skanningsmodulen.
  • I de gamla villkoren var den maximala skadeståndsersättningen vi kunde betala ut 10 000 kr. I de nya är det minimum 10 000 kr.
  • Våra villkor för tystnadsplikt och våra höga krav för datasäkerhet är naturligtvis oförändrade.

När börjar de nya villkoren gälla?
För nya kunder är dessa abonnemangsvillkor gällande från och med 5 juni 2014.

För befintliga kunder träder de nya villkoren i kraft per den 1 oktober 2014.

Klicka här om du vill läsa abonnemangsvillkoren i sin helhet.

Oavsett om du vill risa eller rosa, komma med tips eller förslag till förbättringar av applikationen eller bara prata lite allmänt om applikationen är du välkommen att kommentera nedan.