Nya regler för utöfrare av rot-rut (cropped)

För dig som utför rot- och rutarbete gäller nya regler från i år. Från och med den 1 april måste du som utför rot- eller rutarbete redovisa begäran om utbetalning elektroniskt till Skatteverket via Skatteverkets hemsida. Ett flertal nya regler har tillkommit, bland annat betalas ersättning endast ut till företagets eget konto. Därutöver måste du framöver redovisa fler uppgifter om det utförda arbetet.


Så gör du om du inte har möjlighet att ansöka elektroniskt 

Pia Blank Thörnroos, juridisk expert på Skatteverket, säger att det är ett rättsligt krav men om du av olika orsaker inte har möjlighet att redovisa elektroniskt kan få dispens under högst sex månader. Under denna tid fortsätter du givetvis att redovisa på pappersblanketter.

Behöver du söka dispens ska du vara uppmärksam på att göra detta före den 30 april, annars har du ingen laglig grund till detta. Det finns inga undantag till sex månaders-regeln så efter sex månader ska alla företag, oavsett storlek, lämna in sin redovisning elektroniskt.

 

Berörs jag som köpare av de nya reglerna?

– Nej, reglerna gäller enbart för dig som utför rot- och rutarbeten och inte köparen, säger Pia Thörnroos. Däremot har du som köpare ansvar att granska att kontrolluppgiften som Skatteverket skickar ut stämmer.

 

Från och med den 1 april 2015 ska du som utför rot- och rutarbete förhålla dig till följande:

  • När du som utförare begär utbetalning från Skatteverket ska detta framöver göras från Skatteverkets e-tjänst.
  • Uppmärksamma att tjänsten kräver att du har e-legitimation.
  • Du ska lämna in uppgifter om vilken typ av arbete som utförts,  antalet arbetade timmar, ersättning för material och eventuella andra debiterade ersättningar.
  • Du kan överlåta redovisningen i e-tjänsten till din redovisningskonsult eller revisor.
  • Utbetalning görs framöver endast till företagets eget konto.

 

Så redovisar du och/eller begär utbetalning angående rot- och rutarbete 

I dagsläget har vi några tekniska begränsningar i förhållande till hur exporten av filerna till Skatteverket ska gå till.

Så här gör du i dag:

  1. Exportera XML-filen som du brukar till Skatteverkets hemsida.
  2. När du läst in filen kommer det att finnas särskilda fält på Skatteverkets hemsida där du i deras e-tjänst kan komplettera med de uppgifter den nya lagen kräver.

 

Nyttiga länkar: