MPI den senaste serviceuppdateringen har vi gjort om på ordningen i bank och betalningsmenyerna. Vi har bland annat omarrangerat menyer och flyttat Bankavstämning, Bankkonto och Betalningar till en ny meny till vänster som vi har valt att kalla för Bank.

Vi har även gjort det möjligt att välja om man vill söka efter exporterade eller icke exporterade betalningar. Detta gör det enklare för dig att använda bankfunktionerna.

Posteringsikoner i tilläggsmodulen Lager och Inköp

Du har kanske redan sett att vi för drygt en månad sedan introducerade nya posteringsikoner i tilläggsmodulen Lager & Inköp. Det är för att det ska bli lättare att känna igen posteringstypen och ikonerna har fått en röd färg som signalerar att de ska hanteras varsamt.

Du kan läsa mer om de andra ändringarna vi har gjort i Lagermodulen och Bankmenyerna, mindre förbättringar samt alla korrigerade buggar i den senaste serviceuppdateringen.