Moms är inte alltid så lätt.

Vissa av våra kunder får problem med olika momssatser när de fakturerar. Det beror på att man inte gör på det bästa sättet i e-conomic.

Det bästa sättet att hantera olika momssatser är att använda olika konton för respektive momssats. Sedan kopplar du en artikelgrupp mot respektive konto. I varje artikelgrupp så lägger du de artiklar som ska ha respektive momssats.

När det gäller kostnaderna så gör du på samma sätt. Se till att du har olika konton för de olika momssatserna och att du alltid använder våra momskoder istället för att boka momsen manuellt.

Då får du alltid momsen att stämma och det blir inga diffar i momsavstämningen när du ska göra din momsdeklaration.