Det blir allt vanligare att småföretag outsourcar administrativa arbetsuppgifter till utlandet för att effektivisera verksamheten.  Denna typ av effektivisering görs med hjälp av något som kallas molntjänster, dvs att program och data finns online, tillgängligt från olika länder. Både lönehantering och bokföring är exempel på sådant som har blivit vanligare att antingen hantera från låglöneländer eller centraliserat i ett land. På så vis kan det göras billigare.

e-conomic bokföringsprogram gör detta möjligt, då en koncern med företag i flera länder kan sköta all bokföring online ifrån ett enda land. Detta betyder att en administratör kan ha åtkomst till all företagsdata i alla länder.

Ett företag som har flyttat all bokföring utomlands är det danska mobiltelefon företaget Vopium. Samtidigt som all deras bokföring för alla deras länder sköts från Pakistan, kan deras revisor logga in från Danmark och se alla konton och skapa årsrapporter etc.

Läs mer på vår hemsida om hur småföretag expanderar internationellt med hjälp av tjänster i molnet och om Vopiums lösning, där e-conomic hjälpte dem att samarbeta över landsgränser.