Sidan uppdaterades måndag 23.02.15 kl. 20.00

Vi kommer att flytta fram datumet för uppdateringen av e-conomic. Så snart vi spikat ett nytt datum kommer vi att meddela detta här på bloggen samt på logginsidan.

 

Inför den kommande uppdateringen av e-conomic kommer vi tyvärr att tvingas stoppa åtkomsten till e-conomic under hela den period som uppdateringen pågår.

Från lördag den 7 mars kl. 21.00 till söndag den 8 mars kl. 06.00 kommer du inte ha åtkomst till varken e-conomic eller vårt API.

 

Vi garanterar att du inte kommer att mista några data i perioden.

Du kan hålla dig uppdaterad om underhållet på TechTalk bloggen eller på logginsidan.

 

Vi beklagar för alla eventuella besvär som underhållet kan medföra och gör allt vad vi kan för att bli färdiga så snabbt som möjligt.

Om du har några frågor så kontakta gärna supporten.