När du vill rätta en verifikation är principen i e-conomic att du lägger till rader på ett befintligt verifikat. Om du har konterat

2440  – 1000kr
5010  + 800kr
2641 + 200kr

Och vill ändra kostnadskontot till 5020 så gör du en ny post i kassaboken, ändrar datum så att det stämmer med datum för den felaktiga verifikationen och verifikationsnummer på samma sätt. Sedan lägger du upp raderna

5010  – 800kr
5020 + 800kr

Dags att rätta

När du bokför kommer du få en varning att du bokför på ett befintligt verifikat, vilket i detta fall då är helt i sin ordning. Systemet håller reda på när varje individuell rad blivit bokförd och av vem…

På verifikationskortet finns hjälpfunktioner för rättning:

Kopiera – skapar en exakt kopia av verifikatet och lägger de i kassaboken för vidare bearbetning

Vänd – skapar ett verifikat som vänder tecken på det ursprungliga verifikatet (En ursprunglig debetpost på 1000kr kommer att krediteras med 2000 så att nettot blir -1000 kr).

Återför – skapar verifikationsrader som ”nollar ut” de ursprungliga raderna (En ursprunglig debetpost på 1000kr kommer att krediteras med 1000 så att nettot blir 0kr).

Verifikationskortet hittar du bland annat här:

Bokföring -> Transaktioner -> Visa transaktioner

Bokföring -> Leverantörer -> Huvudbok leverantör -> Visa transaktioner

Bokföring -> Kontoplan -> Huvudbok -> Visa transaktioner

Fakturering -> Kundöversikt -> Huvudbok kund -> Visa transaktioner

Lager -> Artiklar -> Huvudbok artikel ->Visa transaktioner

Du kan även ”drilla ner” till verifikationskortet från en rad rapporter under rapportfliken