Den sista tiden har e-conomic varit påverkat av flera olika driftproblem som har resulterat i att systemet kört långsamt när man arbetat i det eller att man överhuvudtaget inte har kunnat logga in. Detta har dessvärre gjort ett flertal av våra kunder väldigt frustrerade vilket vi är väldigt ledsna över.
I detta inlägg vill vi berätta om de tekniska problemen och hur vi nu går tillväga för att försäkra oss om att kunna erbjuda en stabil drift.

De tekniska problemen
Olika faktorer har påverkat vårt system men majoriteten av dem har varit relaterad till våra synkroniseringsservrar. I perioder har belastningen på vår databas varit så stor att systemet kört långsamt. Detta blev väldigt tydligt när semestern var över och flera kunder var inloggade i programmet samtidigt.

För att undvika detta kommer vi framöver agera så fort vi ser indikationer till problem i kodmassan.
Genom att vara extra uppmärksamma på dessa små indikationer kommer vi ha möjligheten att lösa problemet innan fler kunder loggar in vilket i sin tur stabiliserar systemet.

Synkroniseringsservrarna
Problemen med synkroniseringsservrarna blev tydligt när flera kunder var inloggade samtidigt. Antalet kunder online resulterade i att servrarna inte kunde följa med vilket ledde till att systemet sattes på kö, och våra kunder upplevde långa responstider. För att hantera detta blev vi tvungna att starta om servrarna i omgångar för att systemet skulle komma tillbaka till sin normala drift.

Vi är nu gång med att undersöka hur vi kan optimera vår synkronisering i de olika delarna av e-conomic. Till vissa delar kommer vi få skriva nya koder, så att systemet kan hantera flera anrop samtidigt (ex. att sända och ta emot data).

Utskiftning av servrarna
Vi har planlagt att skifta ut våra servrar den 26 september så att de i framtiden kan hantera mängden anrop i e-conomic. I förbindelse med det, ska vi även uppdatera vår SQL-server på vår huvuddatabas, e-conomic kommer därför vara otillgängligt från 26 september kl.18.00 till 06.00 morgonen efter.

Detta sker framöver
Först och främst jobbar vi med att säkra en stabil drift, vilket betyder att vi har satt alla resurser och relevanta personer på att arbeta med driften.

Vår planlagda uppdatering och skiftning av servrarna den 26 september, kommer hjälpa oss i rätt riktning när det gäller att etablera en stabil drift som klarar stora belastningar. Utöver det så har vi vidtagit flera åtgärder som ska försäkra oss om att vi inte kommer uppleva problemen framöver.

Vi tittar just nu på alla delar av vår setup för att klargöra var vi kan förbättras så att vårt system kan bli ännu snabbare och stabilt.

Punkter som vi kommer att fokusera på de följande månaderna:

  • Uppgradering av operativsystemet
  • Förbättring av synkroniseringsprocesser
  • Säkra att vi är oberoende av externa tjänster
  • Optimering av specifika delar av e-conomic (koder)
  • Förbättra programmets hantering av <spinning> (laddningssymbol) och serverfel

Våra långsiktiga planer
Vi granskar fortsatt de olika delarna av vår setup för att hitta de områden som kan optimeras.
Helt konkret planerar vi att flytta e-conomic till en annan infrastruktur, som kan öka motståndskraften. Vi planlägger också att ändra vissa saker i vår uppbyggnad, så att våra funktioner och kunder förblir oberoende av varandra i förhållande till driften.

Vi fortsätter med att ha vårt fokus på prestanda och stabilitet, både i nuläget och långsiktigt.
På vår Techtalk-blogg kan du läsa fler detaljer om driften (engelska)