I sverige finns idag cirka 15 000 redovisningsbyråer som aktivt hjälper sina kundföretag med bokföring, löneberedning, momsrapportering, bokslut och årsredovisning. Med ett så stort utbud är det för många svårt att differentiera sig och göra sig synliga för potentiella nya kunder. Det har vi tagit fasta på och har därför utvecklat möjligheterna på e-conomics webbplats att bli nådd.

Alla byråer som aktivt arbetar med kunder i e-conomic (och själva så önskar), visas i vårt register över bokföringsbyråer. Som kund kan man söka på orter som Stockholm eller Göteborg eller direkt på hela eller delar av byråns namn.

Du som byråägare har också möjlighet att påverka och göra det enklare för kunderna att hitta just dig.

Fyller du i en kortare beskrivning av din verksamhet så blir ditt företag genast mer intressant för potentiella kunder. Beskrivningen fyller du i under Administratör > Företagsdata >Övrig information.

Fyll i beskrivning som visas automatiskt på e-conomic.se

Fält för verksamhetsbeskrivning

Vill du sen ta det hela ett steg längre  kan du förstås göra som Mevona och be några av dina kunder omnämna dig i sina referensbrev