Nu börjar det att bli aktuellt med det nya ROT-avdraget och här nedan kommer jag att beskriva hur du går tillväga för att göra fakturor för dessa tjänster i e-conomic.

Om du använder BAS-kontoplanen är standardkontot för fordran mot skattemyndigheten 1513. Detta eller motsvarande konto behöver du skapa i kontoplanen som ett balanskonto.

Därefter skapar du en artikelgrupp som är kopplad till det nya kontot och en artikel som är kopplad till den nya artikelgruppen.

När du skapar din faktura anger du hela beloppet med dina normala försäljningsartiklar. Därefter gör du en separat rad med den nya artikeln där du anger hur stort ROT-avdraget är på den aktuella fakturan (50% av arbetskostnaden under förutsättning att kunden har full avdragsrätt för tjänsten ifråga).

När du bokför fakturan kommer den del av beloppet som kunden skall betala att reskontraföras medan resterande del balansförs på det konto som du angivit (1513) i avvaktan på att skattemyndigheten betalar ut beloppet.