FotoEAHär kommer ytterligare ett inlägg från Eva på E.A Bokföringstjänst i Eskilstuna. Denna gång beskriver hon hur du bokför ditt Skattekonto på smartast möjliga sätt.

E.A Bokföringstjänst startade 1995 och har idag fyra anställda. Eva Andersson är kvalitetskontrollant inom SRF för auktoriserade redovisnings- konsulter tillhörande SRF. Hon håller även fördjupningskurser i REKO, Svensk standard för redovisningstjänster. Så om någon kan det här med bokföring, då är det Eva!

Skattekontot!

Tycker du att skattekontot är ett gissel eller till och med en smärre mardröm? Då kan du trösta dig med att du inte är ensam!  Det finns nog få rutinerade redovisningsekonomer som inte mer än en gång har haft besvärligt att få ordning på något skattekonto som på något underligt vis har trasslat sig. Det finns naturligtvis lite olika sätt som man kan bokföra skattekontot, momsen, arbetsgivaravgifterna, etc. på och många som är rutinerade ”hoppar” över lite konton och kommer till samma resultat.

Men här är ett tips på för att få struktur på det hela. Bokför precis som ett bankkonto! På det här viset går det även enklare att pricka av mot skattekontot och hitta om det blivit fel i bokföringen.

Hela ledet bygger på att man gör alla konteringar som föreslås här. Kontona kan naturligtvis vara lite annorlunda men då bokför du ju efter de konton som du har i din bokföring.

Ok, nu har du först en momskontering för perioden som ska bokföras och senare redovisas till Skatteverket!

1

Saldona på kontona för utgående och ingående moms bokförs om till konto 2650 ”Moms redovisningskonto”. Ett starkt tips är att alltid bokföra till samma momskonto som exempelvis 2650 oavsett om ni ska få tillbaka eller betala. Det är ofta enklare att stämma av om det skulle bli fel någonstans.

Sedan är det dags att bokföra den lön som kommer redovisas samtidigt som momsen ovan. Om du bokför manuellt eller importerar som fil så ska i alla fall verifikationen se ut ungefär så här när du är klar:

2

Längst ner har första raden som matades in för lönen hamnat och på raden ovanför den skatt som har dragits av och ska redovisas till Skatteverket. Tredje raden är det belopp som ska betalas ut till den anställde och sist matades raden in för de sociala avgifterna som även de ska redovisas och betalas till Skatteverket. Så, lönen färdigbokförd! (Jag hoppar över semesterlöneskulder, löneskatter , mm i det här excemplet. Det är ju skattekontot vi fokuserar på nu).

Nu är det dags för skattekontot!

Först har gjorts en inbetalning till skattekontot som kanske bokförts upp när det som hänt på bankkontoutdraget bokfördes:

3

 

Oavsett vad tanken är med de pengar som betalas in till skattekontot så bokför bara FRÅN bankkontot TILL skattekontot. I aktiebolag används förslagsvis konto 1630 ”Avräkning för skatter och avgifter ” för skattekontot och i enskild firma konto 2011 ”Avräkning för skatter och avgifter”.

Och nu tittar ni på skattekontotutdraget för månaden!

Bokför rad för rad och använd samma text som står på skattekontoutdraget. I bilden nedan har jag tagit kontot för skattekontot 1630 först och sedan skrivit minustecken när pengar går ut från skattekontot och plus för när det kommer in på kontot. Precis som för ett bankkontoutdrag. Enskild firma använder konto 2011 istället för 1630 och för debiterad preliminärskatt kan konto 2014 Egen skatt användas istället för konto 2510 som är i exemplet.

4

När ni är klara ska saldot i bokföringen på kontot 1630 (eller kontot 2012) vara samma som på ert skattekontotutdrag ni hämtat från Skatteverket.

Stämmer det inte? Först kan ni kolla om det stämde innan ni började med bokföringen. Gjorde det det så kan ni nu enkelt klicka på konto 1630 på en av de inmatade raderna och då kan det se ut så här:

5

Varsågod! Hur enkelt som helst att pricka av mot skattekontoutdraget post för post! Lycka till 😉

Mer läsning – Stäm av med Eva

Läs mer om bokföring på Evas hemsida