Vem är skyldig dig pengar – och vad är ditt tillgodohavande? Nu får du en snabb överblick över detta med vår nya instrumentbräda (dashboard) under fliken ”START”. På så sätt kan du fatta snabba beslut om att eventuellt sända påminnelser till dina kunder om förfallen faktura och få mer tid över till din kärnverksamhet. I botten av inlägget står viktig information som du bör känna till för att siffrorna i dashboardet ska stämma.

 

Se videon nedan och upptäck fördelarna med det nya dashboardet:

Har du förslag till förbättringar till dashboardet så kommentera gärna nedan. 

 

Fatta snabbare beslut tack vare bättre överblick

Som du säkert upptäckt så har fliken ”Start” fått nya funktioner och ett nytt utseende. Vilka fördelar ger det dig? Ändamålet är att du snabbare ska kunna skapa dig en överblick och fatta snabbare beslut i din bokföring. Nu kan du bland annat se ditt tillgodohavande direkt i fliken ”START”.

Du ser dina obetalda fakturor till vänster och aktuell faktura med kundnamn och datum till höger. Du kan se de fakturor som är förfallna mer än 15 dagar, de som ännu inte har förfallit till betalning samt en total över alla dina obetalda fakturor. En smart liten klammer visar dig vilken kund samt datum som är kopplade till vilka siffror.

Klickar du på kundnamnet i fältet till höger (om ”hjulet”) så kan du se din faktura i PDF-format – direkt från START-vyn.

 

Viktiga förbehåll för korrekt visning i dashboardet

För att kunna dra fördel av funktionen är det viktigt att både fakturan och betalningen är bokförd. Kundbetalningen kan alltså inte ligga i kassaboken utan måste vara bokförd och matchad med kundfakturan.

Se gärna en hjälpfilm om hur du matchar din inbetalning med kundfakturan.
Om fakturan ligger omatchad och/eller inte är bokförd, så kommer inte grafiken att uppdateras. Detta gäller även om kunden har betalt fakturan inom förfallodatumet.

 

Obetalda fakturor som är matchade

Om du har fakturor som redan är bokförda, men obetalda, så kan du skicka en påminnelse till din kund. Med hjälp av e-conomics påminnelsefunktion kan du skapa en påminnelse med ränta och eventuell påminnelseavgift.

När allt är bokfört  och kunden har betalat fakturan och betalningen är matchad med fakturan, så försvinner din obetalda faktura från grafiken.
Skulle du ha frågor kring detta så tveka inte att kontakta supporten.

 

Vad skulle du förbättra med det nya dashboardet?

Har du önskemål till det nya dashboardet så kommentera gärna nedan. Vi är tacksamma för all återkoppling och vidarebefordrar dina åsikter till relevanta medarbetare.