Så är serviceuppdateringen för Maj månad släppt.

Den innehåller bland annat

  • Enklare momshantering i löpande bokföring. All moms där det inte finns en kund eller leverantör angiven styrs mot svensk moms i momsrapporten. Det gör det enklare att bokföra transaktioner med in och utgående byggmoms, omsättning på hyresintäkter och försäkringspremier.
  • Ny avrundningsprincip för kreditnotor för att slippa öresavrundningsproblematik.
  • Korrigering av avrundningsprincipen i momsrapporten.
  • Nya sök/filtreringsmöjligheter i resultaträkningen.
  • Optimerad dataöverföring i API
  • Möjlighet att göra kontoanalys även på stängda räkenskapsår
  • samt som vanligt en rad småjusteringar.