Så har det blivit dags för årets tredje serviceuppdatering. Den omfattar i huvudsak två funktioner som berör API respektive skanningsmodulen.

Skanning

Skanningsmodulen har fått en exportfunktion för skannat material så att du själv kan exportera de inskannade bilderna från arkiv, huvudbok respektive kassabok. Därmed blir det mycket enklare för dig som har behov av att spara underlagen i pappersformat eller på annat elektroniskt media.

API

Hela avtalsmodulen exponeras nu i API:et. Det innebär att det blir möjligt att från en extern programvara skapa nya avtal, lägga till abonnenter till befintliga avtal eller avsluta avtal via API:et.

Vi har även öppnat upp för att hämta ut order-pdf:er via API, skriva och läsa betalningsinformation från leverantörsregistret, samt slutligen en funktion för att automatiskt kunna sätta ”nästa” kundnummer automatiskt.