Till våra årliga firmaarrangement Hackathon och Company Days i september, kommer vi att samla alla avdelningarna från samtliga länder på huvudkontoret i Köpenhamn. Syftet är att samtliga medarbetare ska genomgå gemensam utbildning, utväxla idéer och dela erfarenheter.

Därför kommer supporten att vara stängd hela fredagen den 5 september 2014. Detta gäller telefon-, chatt, och e-postsupport. e-copedia och hjälpfilmer påverkas inte av detta och fungerar som vanligt.

Hackathon
Vad är Hackathon?

De senaste två åren har vi genomfört Hackathon med stor succé och vi vill därför upprepa arrangemangen i år igen.

Det går ut på att vi blandar medarbetare från olika avdelningar i företaget, för att se vem som under loppet av 24 timmar kan komma på den bästa förbättringen av bokföringsprogrammet.

Syftet är att komma på funktioner, tjänster eller andra förbättringar som gynnar dig är som användare av programmet. Tack vare tidigare Hackathons kan du bl.a.:

  • Zooma in på dina inskannade dokument – ger en snabb överblick
  • Skapa rabatter för kunder och kundgrupper
  • Skicka fakturor, kreditnotor och påminnelser direkt från kund-huvudbok.
  • Se fakturanummer i listan i kassabokposter
  • Få preciserat saldobalans- och huvudboksrapporter genom att klicka på önskad rad.

Hackathon ligger dessutom i förlängning av det årliga ”Company Days” där hela företaget träffas för att bolla idéer och utbildas.

company-days

Detta är alltså orsaken till att supporten i e-conomic är stängd under hela fredagen den 5 september. e-copedia och hjälpfilmer påverkas inte av detta.