Vi vet att de driftstörningar som vi upplevde i slutet av augusti påverkade ditt bokföringsarbete och tålamod. Vi önskar att vi kunde garantera att det inte kommer att ske igen. Men ett löfte om att det aldrig kommer ske igen hade inte varit trovärdigt och ärligt. Det finns däremot en sak som vi kan garantera – driften är vår första prioritet.

Vi är fullt medvetna om hur viktigt och nödvändigt det är för dig att ha ett system som du kan räkna med. Därför ligger vårt fokus på att stabilisera driften, förbättra hastigheten och förebygga buggar och andra fel i systemet.

835032602

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande åtgärder har vidtagits för att optimera systemet:

  • Nya servrar.
  • Uppgraderat operativsystem.
  • Förbättrade synkroniseringsprocesser.
  • Optimerad kod.
  • Vi arbetar aktivt med att bli oberoende av externa tjänster och att förbättra programmets hantering av laddnings-ikoner

Här är en överblick av de förbättringar som vi arbetar aktivt med:

  • Reducerad inläsningstid för rapporter: 95 % – mindre än en sekund.
  • Reducerad inläsningstid för rapporter för huvudbok: 97 % – mindre än en sekund.
  • Reducerad inläsningstid för lagerjustering: från 20 sekunder till 2 sekunder.
  • Reducerad inläsningstid för bokföring av fakturor: från 1.5 sekund till under en sekund trots ökad trafik i systemet.

Vi blickar framåt – mot en säkrare drift, högre hastighet och ett bugg-fritt system

Vi har sedan augusti lagt mycket av våra resurser på att optimera och förbättra e-conomic. Vi hoppas att samtliga förbättringar kommer bidra till att vi, inför nästa momsdeklaration står starka och att systemet därefter fortsätter att vara stabilt, snabbt och bugg-fritt. Men vi är ännu inte i mål, vårt fokus kommer fortsatt att ligga på att optimera och förbättra programmet så att ni som kunder ska få en så bra upplevelse som möjligt.

Vill du ha en lite mer teknisk genomgång i vad som har skett? Gå in och läs på vår engelska TechTalk-blog.