e-conomic har nu uppdaterat kontoplanen från BAS 2013 till BAS 2014.

Detta påverkar inte kontoplanen som redan har valts i det enskilda bolaget. Däremot ersätts nu BAS 2013 med BAS 2014 för nya företag.

Skillnader mellan de båda kontoplanerna är inte signifikanta enligt http://www.bas.se/a14.htm

Den största skillnaden är nya konton i kontoklass 5 där det nu separeras mellan förbrukningsinventarier med en livslängd kortare eller längre än ett år.

Kontoklass 5  har uppdaterats i BAS 2014 (momspliktig).