Med det nya utseendet på applikationen är det lättare att fakturera en ny kund eller en ny produkt. Tidigare var du tvungen att upprätta kunden innan du kunde fakturera den, men nu har det blivit betydligt enklare.

Applikationen_swe_faktura1

När du är inne i applikationen, går du in under ”Fakturering”.

Välj den gröna knappen ”Ny faktura”.

Applikationen_swe_faktura2

Tryck vidare på ”Välj kund”.

Klart!