Valuta

Varje dag klockan 14:30 fastställs dagens valutakurser för ett antal (inte alla) av världens valutor av Europas centralbanker. Klockan  15:00 hämtar e-conomic dessa valutakurser och lägger in dem i programmet.

Inställningar:
Kom ihåg att ange ett konto för valutakursdifferenser för kunder och leverantörer. Det gör du på fliken Inställningar Systemkonton.

Skapa ett verifikat i utländsk valuta.:
När du exempelvis upprättar en faktura i € till en av dina kunder (eller lägger in en leverantörsfaktura i kassaboken) föreslår e-conomic den dagens valutakurs. Du kan själv ändra till en annan kurs om du så önskar. När du bokför den aktuella fakturan (eller verifikatet) räknar e-conomic automatiskt om beloppet till din basvaluta (SEK) och bokför det.

Exempel:
Du har skickat en faktura till en kund på 100 € till en kurs 1 150 SEK. Det bokförs därför 1 150 SEK i e-conomic. Du kan självklart se både fakturan och transaktionerna på kontokortet i både € och SEK.

Inbetalning från kund i utländsk valuta:
Du får betalt för ovan faktura av din kund. Kunden betalar in 100 €. Banken ger dig en kurs på 1 130 SEK. Därför skall du bokföra 1 150 SEK mot kundfordringar, 1 130 SEK på banken och 20 SEK på kontot för valutakursdifferenser. e-conomic har automatisk bokning av valutakursdifferanser, så om du bara anger både kurs och fakturanummer så kommer kursdifferensen att bokas upp automatiskt.

Fasta valutakurser:
Om du vill använda fasta kurser för en eller flera valutor kan du göra inställningar för det på fliken Inställningar Fasta valutakurser. Tänk på att ange kursen ”per hundra”. Det vill säga exemplevis € har kursen 1 150 SEK.