Dagens inlägg är av lite udda karaktär. Du får möjlighet att stifta bekantskap med vår supporter Lucy. Nyligen hade hon en kundupplevelse som satte hennes bokföringskunskaper på sin spets. Fallet illustrerar klart och tydligt vår inställning till problemlösning i allmänhet och till dig som kund i synnerhet. För att skydda kundens identitet har jag valt att kalla honom Johan.

Bild på Lucy

Supportern Lucy


Ditt ärende är vår angelägenhet
 – även när det blir trassligt

Kunden Johan, filmskapare till yrket, kontaktade vår support per telefon. Han förklarade sitt ärende som visade sig vara tämligen omfattande. Han behövde hjälp med grundläggande inställningar i
e-conomic.

Lucy var den supporter som tog sig an ärendet. Han berättade att han tidigare varit anställd och då kunde fokusera på sina konstnärliga uppdrag. En ekonomiansvarig skötte då all bokföring. Eftersom Johan nu valt att bli självständig påtog han sig samtidigt rollen att själv bokföra.


Tilläggsmodulen Projekt & Tid på slak lina

Johan hade behov för att kunna bokföra i projektform för att kunna se utvecklingen på sikt över flera år. Hans bokföringsmässiga kunskaper begränsade sig till allmän redovisningskunskap. Därför behövde han hjälp med att strukturera sin bokföring i projektmodulen.

Lucy insåg att ärendet skulle kräva en gedigen insats. De gick igenom omfånget av Johans verksamhet. Huvudfrågan bestod i hur han ville se sina siffror rapporterade. De diskuterade vilka inställningar som skulle krävas i e-conomic.

Efter en timme var de eniga om den bokföringsmässiga strukturen. Johan saknade helt den tekniska insikt som krävdes i e-conomic. Lucy schemalade därför ytterligare en session per telefon och lovade att hjälpa honom med den praktiska uppsättningen.

För Lucys del krävde detta ytterligare en timmes omfattande mejlkorrespondens med Johan samt grundlig research i e-conomic. Nu behövde hon få ett grepp om hur omfattande hans bokföring var för att kunna hjälpa honom vidare. Därför fick hon åtkomst till hans avtal i e-conomic.


Nu gällde det att hålla tungan rätt i mun

Supportern Lucy

Under en frenetisk mejlkorrenspondens lämnade Johan en viktig detalj som komplicerade ärendet avsevärt.

Som filmskapare var han underlagd Svenska Filminstitutets regler gällande strukturen av bokföringen.

Detta innebar att han behövde skapa 400 extra resultatkonton i e-conomic. Det är mer än dubbelt så många i förhållande till normen.

Nu blev det verkligen intressant. Johan bestämde sig trots allt för att fortsätta att lägga upp konton kopplat till projektmodulen. Han skulle följa den struktur han var tvungen att förhålla sig till gällande krav och regler för rapportering till Filminstitutet.

Session två varade även den i en timme. Lucy guidade Johan genom samtliga kommandon och nödvändiga inställningar. Det var ingen barnlek precis men de kunde nu se ljuset i tunneln.


För egen maskin

Läget var under kontroll när Lucy släppte honom för självständigt arbete med uppmaningen att han när som helst kunde höra av sig ifall han fastnade på vägen. Stämningen hade under hela händelseförloppet varit mycket positiv. Johan erkände att han var oerhört imponerad av Lucys kompetens, tålamod och iver.


Fick mer än tre timmars support

Vi lägger gärna den tid som behövs! Sammanlagt la Lucy mer än tre timmar på Johans komplexa ärende som dessutom krävde stor insikt i e-conomic.
Din tid och ditt ärende är viktigt för oss på e-conomic. Därför har vi skapat ett attraktivt supportklimat så du snabbt får löst ditt problem.

Oavsett om du vill risa eller rosa, komma med tips eller förslag till förbättringar av applikationen eller bara prata lite allmänt om e-conomic är du välkommen att kommentera nedan.