Under en tid har vi planerat att underhålla och uppdatera systemet. Nu är det dags för uppdateringen, så här kan du läsa vad som kommer att hända.

Utöver den redan planlagda uppdateringen, upptäckte vi i samband med några driftsstörningar i augusti, några tekniska problem som vi ska ändra på.

Därför har vi full fokus på detta tre lördagar i oktober, för att uppdatera systemet. För att göra det lite mer konkret, så ska vi helt enkelt uppdatera hårdvara, operativsystem och databas.

Om allt går som planerat, kommer du inte att märka något som helst under de tre dagarna.

Uppdatering av systemet tre lördagar i oktober

Även om vi satsar och hoppas på att du inte märker något av dessa uppdateringar, så informerar vi ändå.

Arbetet sker tre lördagar i oktober:

  • lördag den 6:e oktober från kl. 8.00 till kl. 14.00,
  • lördag den 13:e oktober från kl. 8.00 till kl. 14.00
  • lördag den 20:e oktober från kl. 8.00 till kl. 13.00

Varför en lördag?

På dagtid om lördagen kan vi få tillgång till det mest professionella resurser, som kan försäkra oss att dessa uppgifter och uppdateringar, blir färdiga så snabbt och så smärtfritt som möjligt.

Vi kan förstå att du nog vill föredra att det sker om natten, så du inte blir påverkad. Fördelen med att genomföra dessa uppdateringar under dagtid är att vi har vakna och alerta personer som utför arbetet.

Vad betyder detta för dig?

Vi gör allt vi kan för att uppdateringarna inte betyder nedtid för dig. Vi kan inte veta in i det minsta detalj vad som kommer att hända.

Det är tre möjliga scenarier:

  1. Du märker inte av dessa uppdateringar, medan du arbetar i e-conomic.
  2. Du blir utslängd, och kan logga in igen och komma tillbaka till där du var.
  3. Du kommer att uppleva upp emot 30 minuters otillgänglighet.

Vi förväntar oss den första möjligheten, dvs. att du inte märker något.

Oansett vad du kommer att uppleva, kan vi lova att ingen – absolut ingen– bokföringsdata kommer att gå förlorad i dessa uppdateringsperioder.

De dagar vi har planlagd uppdatering, kommer vi att informera både på inloggningssidan och på en pop-up inne i e-conomic. Vi säger även till när vi är färdiga.